Radek Svoboda

Prostor

Pro zakázkové řezání u zákazníka nebo ukázkovou řezbu pro veřejnost je potřeba vyhraditb prostor cca. 6x6m.
V tomto prostoru bude umístěný skladací stan (3x3m) a probíhat veškeré řezání.

Velkou výhodou je přístup k místu řezby vlastním autem.

Připojení

Pro vícehodinové nebo celodenní řezaní je ideální, když pořadatel zajistí elektrické připojení až k místu řezby.
Konkrétně se jedná o jednu přípojku AC230V.
Elektřina je využita na drobné elektronářadí, kompresor nebo osvětlení.

Bezpečnost

Během řezby se často stává, že kousky dřeva mohou odletět i mimo prostor stanu a tím způsobit škodu na zdraví a majetku.
Na stan je vetšinou umístěna bezpečnostní sít, která zabraňuje těmto kouskům dřeva odletět mimo prostor.

Ideálně zajistí pořadatel        - páskou ohraničený prostor
                                                  - výstažnou, informativní tabulku POZOR NEBEZPEČÍ

Kontaktní osoba  

Vždy je ideální, když organizátor zvolí kontaktní osobu, která pomůže ukázat prostor řezby, připojení k elektrickému proudu
či podpoří řezbáře v případě dotau či komplikace.

Úklid a odřezky

Po řezbě zůstane spousta pilin a odřezků dřeva pro které si po akci organizátor zajistí likvidaci na vlastní náklady.

Ceny - akce pro veřejnost

Hodinová sazba                                                                     1.500,- Kč/hod. (min.2 hodiny)
Celodenní řezání (8 hodin)                                                 10.000,-Kč/hod.
Náhrada přepravy                                                                          15Kč/km
zajistění vlastní dřevěné kulatiny​                                             dle dřeviny